Bạn chưa có tài khoản?
Đăng kí Quên mật khẩu

Lọc nâng cao

Hỗ trợ 24/7

09-1800-6181

Khu vực người tìm việc

Đang xem: TIN TỨC

Xác thực thông tin nhà tuyển dụng

Ngày đăng: 29/03/2016

QUY ĐỊNH VỀ XÁC THỰC THÔNG TIN NHÀ TUYỂN DỤNG

 

1. Nhà tuyển dụng chưa xác thực thông tin:

Nhà tuyển dụng chưa xác thực thông tin là nhà tuyển dụng được gán biểu tượng "Chưa xác thực thông tin nhà tuyển dụng". Áp dụng cho các Nhà tuyển dụng chưa được Vieclams.com xác thực các thông tin trước khi Nhà tuyển dụng đăng tải lên website.

Biểu tượng nhà tuyển dụng chưa xác thực thông tin:

Nhà tuyển dụng chưa xác thực thông tin

2. Nhà tuyển dụng đã xác thực thông tin:

Nhà tuyển dụng đã xác thực thông tin là nhà tuyển dụng được gán biểu tượng "Đã xác thực thông tin nhà tuyển dụng". Áp dụng cho các Nhà tuyển dụng đã được Vieclams.com xác thực các thông tin trước khi Nhà tuyển dụng đăng tải lên website.

Biểu tượng nhà tuyển dụng chưa xác thực thông tin:

Nhà tuyển dụng đã xác thực thông tin

Căn cứ vào biểu tượng này ứng viên có thể biết nhà tuyển dụng nào đã tiến hành xác thực với Việc làm Việt, từ đó có cơ sở đánh giá mức độ tin cậy của thông tin, tránh được các hành vi lừa đảo. Tính năng này đồng thời cũng là cơ hội để các nhà tuyển dụng chân chính tạo lòng tin với ứng viên.

Đang cập nhật dữ liệu vui lòng chờ